Wanneer een geregistreerde tag aan de lezer wordt gepresenteerd, knippert de rode LED groen en klinkt er een pieptoon.