De Evercom DM2 biedt de optie om een etagebel aan te sluiten. De toon van de eigen voordeur bel kunt u aanpassen. Zo is het mogelijk om een verschilllende beltoon te horen voor de portiek voordeur en uw eigen voordeur.